วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตรวจเยี่ยมเกษตรกร 2554

ตรวจเยี่ยมเกษตรกรเพื่อทราบความก้าวหน้า ภายหลังอบรมและรับพันธุ์สัตว์ไปเลี้ยง ซึ่งก็มีการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงสุกรและไก่ ที่สามารถเป็นแบบอย่างของเกษตรกรรายอื่นๆได้ดีมาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น